- Mag-Chem kielce Profesjonalne środki czystości i kosmetyki samochodowe

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Czystość > Rękawiczki > Jakość medaSEPT®

  Rękawice diagnostyczne i ochronne spełniają wymagania Dyrektywy o Wyrobach Medycznych MDD 93/42/EEC,         znowelizowanej         Dyrektywą 2007/47/EC, przyjętej przez Polskę Ustawą o Wyrobach Medycznych
  
z 20 maja 2010r, oraz Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE/ 89/686/EEC.

  Rękawice odpowiadają wymaganiom zharmonizowanych norm: EN 455, EN 374, EN 420, EN 388.
  Posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.

 
 
Darmowe liczniki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego